καρποί μεγάλης παρασκευής

ζωγραφιά .Μαριαννα Λύρα

...Κάνουν καρπούς γιατί δεν ξέρουν τη άλλο να κάμουν
Ανθίζουν γνωρίζοντας ότι θα μαραθούν
αυτήν την παρασκευή η βροχή δεν θα πέσει
αν των ανθρώπων τα δάκρυα δεν αγγίξουν τον ουρανό!