δυνάμεις

δυνάμεις
όταν οι δυνάμεις της καταστροφής βρεθούν στο απόγειο της εκδήλωσής τους
αυτόματα "ξυπνούν" και αυτές της διατήρησης। Έτσι αρχίζει μια μάχη,
με προδιαγεγραμμένο σχεδόν, το αποτέλεσμά της।
Αυτό που μένει μετά, είναι η ειρήνη ,σύμφωνη με τον χρόνο, την διάρκεια κοντολογίς που κρατά
αυτός ο "πόλεμος"
αυτό που μένει λοιπόν είναι η ειρήνη। Και μένει τόσο όσο χρειάζεται να αναπτυχθούν
οι δυνάμεις της καταστροφής, και πάει λέγοντας।
Όλα τα "μεγάλα" ήρωες, κάστρα, δυναστείες, στρατοί, "θυσιάζονται" πρώτα
-γι' αυτό και οι ταπεινοί την καρδία κληρωνόμουν την γη, ως η διάρκεια,
των δυνάμεων αυτών, της συντήρησης.

ereunaste: ηταν κι αυτο ενα ζητημα

παρένθεση

παρένθεση-अ
Τι είναι η προσευχή? Είναι το προς ευχήν, το ευ, του εύχομαι
να συμβεί αυτό ή εκείνο, να γίνει ότι επιθυμώ.
ΣΥΓΝΏΜΗ ΜΑ ΑΥΤΆ ΤΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ δεν είναι μπροστά
απ' τα μάτια σου για να σε κοροϊδέψουν
Η προσευχή αφορά ολόκληρο το είναι σου και λειτουργεί
την στιγμή που την κάνεις!
είναι ο λόγος έργο !
Γι' αυτό τα αρχαία κείμενα (παρότι) μπερδεμένα και από πολλούς
ακατανόητα, κάνουν χρήση του καθαρού Λόγου!
που σημαίνει ότι κάθε σύμφωνο κάθε φωνήεν ακολουθεί
γεωμετρικά το σώμα (όργανα του σώματος μικρόκοσμος)
ενώνοντας το με την υπόλοιπη ύπαρξη। (μακρόκοσμος)
αυτά! τα λέμε αργότερα!!!!

συνέχεια......ΝΟΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤ/ (Ι) EEO TA

-Ίππος (eeppos) horse
-Ίσος (eesos) egual
-Ίσχνος (eeshnos) lean, thin
-Ιάπτης
-Ιάπετός.....?
-Ιατρός (eeatros) doctor physician
-Ιάσων (eeason) attending doctor
θεράπων (thaerapon) >> >>
-Ικανός (eeckanos ? ) able, capable, good
competent, skilful
-Ικέτης (eeckaetis ?) suppliant, supplicant
-Ιστός (eestos)................................fabric
κ.α. (k.a.) ad mor

Ι, Ιώτα (eeo ta ) ऐ =Οξύς ήχος-Ακτίς eeoota

e. eeota= pointed,sharp,keen, sound. Beam,ray.

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑ/ --------------CODEK/ SENSE
-Ιθύνειν (ιθύνω) (eetheno) be at the helm, be in charge
(κατευθύνειν, καθοδηγείν, guideline, directive,
καθιστάναι κάτι ευθύ install, put something [flat ?]
straighten, potstright
-Ισχείν
κρατείν --------- hold, haveain ones , hand
συγκρατείν
η ισχύς εν τη ενώσει there,es strngthin numbers
Τιθεμαι εν ισχύι --------come into force

ΝΟΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ----------INTELL/ EXTENSION
-Ιά (eea) ειμαι, εδώ και τωρα i,m here and now
ιά, υγειής, ολακερος ......i 'm whale, entire, full, all
στεκομαι.............................stand
ζωντανος............................alive,living
μάχημος..........battleworthy, operational, efective,
ιά.......υπαρχω........exist, be, be found, be in existence
σκεπτομαι, αρα υπάρχω..... i think, therefore, i exist

ιός............... virus
ιόν .............ion
ίον..............violet
ίσις.............isis

-ιαίνω (θεραπεία)......tetreatment, medical care therapy
-ίδιος.................same, identical, own
-


Θ θητα
Θρόος =ρίζα
δράμ τρέχω (reeza) root,origin,source,sause
(treho) ran , race , hurry , ......... dheva.......

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑΣΙΑ---------------------------CODEK/ SENSE
-θάειν - βλέπειν (thaeen)
-Θέα (thaea) viou
-
ΝΩΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ-------------INTELL/ EXTENSION
-Θήραμα (Theerama) ...............geme
-Θόρυβος (Τhoreevos) noise,sound, din,row,racket,tuvnuit
-Θραγμός (thraghmos) roar, uproar, hum, tinkle, clatter
patter, roaring, rumble
-ΘΡΟΟΣ (THROOS)
-Θάμνος (thamnos) bush, shud
-Θέσις (thaesys) place, position
-ΘΟΟΣ (ΤΗΟΟΣ)
-Θρήνος (threenos) wailling, weeping
-Θέα (thaea)...............................view
-Θύρα (theera)............................door
-Θήρα (dheera) hunting, shooting,
-Θηλιά (theelia) ............loop
-Θυμός (theemos)...anger, rage, fury, ire, wrath
-Θάρρος (tharros) ......coyrage ?
-Θάνατος (thanatos)....................................deathΘ DH (th) = Θρόος dhro os

-Θρόεω-ω = παράγω (paragho) produce, manufacture
turn out
= ψίθυρο (pseetheero) whisper, mute
the whisper of the wind
= κράζω (krazo0) crow crowing, caw

-Θρώσκω (dhrosko)=πηδώ (peedho) ump, bound, leap
= σαλτάρω, σκιρτω, αναπηδω (saltaro, sceerto, anapeedho)
jume (ap) hop
-Θεω (dheo0) (saltos) jump, leap, bound
-Θροος (συναιρείται στο Αττικο Αλφαβητο
syneresis from Attiko Alpabet)

Συνώνυμα

η

η = E! μακρόν = οr (yes OR not)
ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑΣΙΑ-------- KODEK/ SENSE/
-Φώς (fos) .....................................................Light
-Ηρως (heros) ορατότης (oratotys)..visibility
..........................παρατήρησις (parateresys)..observation
....διεισδυτικότης (thiesthitikotys)..penetration, infiltration
-Αρετή (araety) virtye, virtues

ΝΩΗΜΑ/ ΠΡΕΚΤΑΣΗ -------- INTELL/ EXTENSION
-Ηβη (eevee) 1 puberty,adolesccence 2 youth, 3 pubes,pubic,hair
-Ηλιος (eelios)............................................................................sun
-Ημέρα (eemaera)...............................................................day
-Ήδονή (eethony) 1 carnal delight,(pleasure of the flesh)
.............................. 2 delight, pleasure
-Ήμερος (eemaeros) 1 domesticated 2 cultivated...
-Ηγάθεος (eegthatheos) [Αγαθός?] (aghathos) over-religious/?...
ο πιστεύων στην ύπαρξη θεών η θεού ?
-Ηνεμόες -..................? Ηπιος [ειρηνηκός] ( herenekos )
of peace , peaceful
-Ησυχος (eesihos) calm , peaceful , guiet
-Hτορ [ καρδιά]...(cardia) .......................................heart
{-Hxos (eehos).................................sound
-Ηρα..............................Hera
- -Hρακλής......Hercules , Heracles
- -Ηλεκτρον (eelaectron) amper
-Ηγεμών (eeghemon) 1ru ler,sovereign,prince 2 loeader
-Hώος .................. (eeo os)....................
ΗΡΩΣ ?-

Η ήτα (eeta) Φωτεινότης (fotenotes) Iucidity,brightness

semvola σύμβολα και γράμματασύμβολα Γράμματα και αριθμοί
ipokrati όρκος !!!!!(???)
πηνακες γραμματων , Κρήτης και Κύπρου

ποιο blog είπες έχεις εσύ????


-θα σου πω, μόλις περάσουμε πάνω απ' την Κίνα.......

καποιος απο καπου δεν με αφηνει να ολοκληρωσω

κάποιος από επάνω δεν με αφήνει να ολοκληρώσω
συμβαίνουν αυτά, στην συνέχεια μας λοιπόν
είμαστε στο γραμμα ΖΗΤΑ,Τα παρακάτω αφορούν
συμπλήρωμα της ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

{-Ζεύγος,(zaeugos)...............couple
-Ζυγός (zeeghos).....even/ balance scales/...
-Ζέω (zaeo) bring to Life...
-Zωή.(zoee).....................Life
-Ζεύς (zaeuss) connection power start
-

από κάτω προς τα πάνω παιδιά!

gΓΡΑΜΜΑΤΑ οσο μπορείς!

Ζ ζήτα (Ζe ta) Z= Σ.Δ.-ΣΔ>ΣύνΔεσις Δυνάμεων
......................-SD>Connection Pawerss
-Ζ = Ζεύξις (Ζaeuxes)

ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑΣΙΑ CODE/ SENSE
-Ζεύξις (zeuxees).....connection, lynction
-Ζωή (zoee)........................Life


ΜΟΗΜΑ/ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ INTELL/ EXTENSION
-Συνδέω (seendheo)...connection,join,link
-Αυξάνω (auxano)...increase,raise,putup,puton
augment
-Συγκρατώ (seeghrato) Hold up,support
-Δεσμεύω (thaesmaevo) bind,be binding,upon,
pin down,Mail down
-Συνθέτω (seentheto) compose, compose writ
...συνέχεια>>>>>>>>

μα πως με λένε ?το όνομα της Κρήτης είναι ελληνικό! Ως πότε θα παίζουμε τα παιχνίδια των Αλλων?
Αν κάποιοι θέλουν να έχουν το όνομα της Κρήτης ας το ζητήσουν απ τους Κρητικούς!
Εάν οι τελευταίοι αισθάνονται Έλληνες είναι γιατί έχουν καλά αφομοιώσει ότι η Ελλάδα
είναι εκτός από έθνος και γνώση και τρόπος και γλώσσα και γραμματα! Οι Πομάκοι
τι λένε?

για να ¨"σπαει η μονοτονικοτητα¨"ΓΡΑΜΜΑΤΑ !

Πηγές: Λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής
ΣΤΦ.Α.ΠΑΤΑΚΗΣ-ΝΙΚ.Ε.ΤΖΙΡΑΚΗΣ
-Ελληνοαγγλικό Λεξικό FYTRAKI

Δεδομένου του ότι είμαι άσχετος και
τρομακτικά ανορθόγραφος, δεν ζητώ την
επιείκεια σας μα τη αυστηρή σας κρίση, σε
μια προσπάθεια να επανορθωθεί ο ουσιαστικός
γραπτός Λόγος
Ο ΛΟΓΟΣ που δεν ζήτα να άρχει επί του ανθρώπου
μα να τον εξυπηρετεί, που δεν ζητά την κατάργηση
των εκάστοτε τοπικών διαλέκτων μα την επικοινωνία
όλων μέσω των ποιο καθαρών και ευκόλως χειριζόμενων
συμβόλων του.
Μακριά από κάθε αποπροσανατολιστική spotoλογεια όπως
την διάθεση κάθε Χόρας να ονομαστή όπως θέλει αυτή
Εμεις έχουμε όνομα! και το όνομα μας δεν έχει σύνορα
έχει ιστορία έχει ενα αδιαμφητητο παρελθόν!
Τωρα εαν με ρωτήσουν που είναι η Αλεξανδρούπολη
ε!, δεν θα τους δείξω το Κόσοβο!
Όμως εδώ ήλθα να κάνω μια περιγραφή της
προσπάθειας (τι λούκι Θεέ μου) που έχω ξεκινήσει
για την γραφή, όχι μόνον σαν μνήμη, μα σαν εργαλείο
των ανθρώπων Παρακάτω θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι
τα προηγούμενά γράμματα.
Γράμματα φίλε γραμματα όλα!