δυνάμεις

δυνάμεις
όταν οι δυνάμεις της καταστροφής βρεθούν στο απόγειο της εκδήλωσής τους
αυτόματα "ξυπνούν" και αυτές της διατήρησης। Έτσι αρχίζει μια μάχη,
με προδιαγεγραμμένο σχεδόν, το αποτέλεσμά της।
Αυτό που μένει μετά, είναι η ειρήνη ,σύμφωνη με τον χρόνο, την διάρκεια κοντολογίς που κρατά
αυτός ο "πόλεμος"
αυτό που μένει λοιπόν είναι η ειρήνη। Και μένει τόσο όσο χρειάζεται να αναπτυχθούν
οι δυνάμεις της καταστροφής, και πάει λέγοντας।
Όλα τα "μεγάλα" ήρωες, κάστρα, δυναστείες, στρατοί, "θυσιάζονται" πρώτα
-γι' αυτό και οι ταπεινοί την καρδία κληρωνόμουν την γη, ως η διάρκεια,
των δυνάμεων αυτών, της συντήρησης.