καποιος απο καπου δεν με αφηνει να ολοκληρωσω

κάποιος από επάνω δεν με αφήνει να ολοκληρώσω
συμβαίνουν αυτά, στην συνέχεια μας λοιπόν
είμαστε στο γραμμα ΖΗΤΑ,Τα παρακάτω αφορούν
συμπλήρωμα της ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

{-Ζεύγος,(zaeugos)...............couple
-Ζυγός (zeeghos).....even/ balance scales/...
-Ζέω (zaeo) bring to Life...
-Zωή.(zoee).....................Life
-Ζεύς (zaeuss) connection power start
-