ΑΧΘΟΥΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

ΘΥΣΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ
...Δέν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θυσιαστεί
γιά πάντα.
Το κάθε τί επιστρέφει αργοτερα , με αλαγμένη μορφή,
κί οπου κάποτε είχε γίνει μια τόσο μεγάλη θυσία,
οταν αυτό που θυσιάστηκε επιστρέφει, θα πρέπει
νά υπάρχει ένα γερό και ανθεκτικό σώμα
γιά να μπορέσει να ανταπεξέλθει στόν κλονισμο μιάς
μεγάλης μεταμόρφωσης

ΘΥΣΙΑ-ΤΙΜΩΡΙΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ

...Δέν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θυσιαστεί

για πάντα

Το κάθε τί επιστρέφει αργότερα, με αλαγμένη μορφή,

και οπου κάποτε είχε γίνει μιά τόσο μεγάλη θυσία

οταναυτο που θισιάστηκε επιστρεφει, θα πρέπει

να υπάρχει ένα γερό κι ανθεκτικό σώμα

για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον κλονισμό

μιας μέγαλης μεταμόρφωσης.

Γιαυτό μιά πνευματική κρίση τέτοιων διαστάσεων,

συχνά συμαίνει θάνατο, αν το σώμα ειναι αδυνατισμένο

απο κάποιοα αρρώστια.Διώτι τώρα , το μαχαίρι της θυσίας βρίσκεται στα χέρια

της κατάστασης που είχε πρίν θυσιαστεί και ο θάνατος

είναι η τιμωρία εκείνου που κάποτε ήταν ο θύτης.

G.G.JUNG

Ω, ώ μέγα ( `η ΟΟ `η ΟΥ )=Ουρανός Ο ΜΈΓΙΣΤΟΣ ΧΏΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΈΣ ΣΗΜΑΣΊΕΣ
Μέγας χώρος - Άπειρον - Σύμπαν
ΝΟΗΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ
Ωκεανός, Ωκύς, Ώμος, Ώρα,
Ωρίον, Ώς, Ώσπερ, Ώψ,,
και το Θεό δώξα!!!!

(ps) Ψ , Ψί = Ψαύειν,

KΩΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ
Ψάω ( ρίζα ΨΑ- ) - Ψυχή - Ψυχρός
ΝΟΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Ψάλλω, Ψάμμος, Ψεύδος, Ψιλός,
κ,α,

x (h) , Χ, Χί = Χαρά (hara-)

ΚΩΔΙΚΈΣ ΣΗΜΑΣΊΕΣ
Χείρ - Χάος ( ρήγμα - διάνοιξις - διαχωρισμός )
ΝΟΗΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ
Χάζω ( αναγκάζω τινά είς αποχώρεισιν ), Χαίρω, Χαλεπός,
Χαλινός, Χαλκός, Χαλυψ ( αδάμας `η χυτοσίδηρος ),
Χαμαί ( επί του εδάφους ) Χάος, Χαράδρα, Χάρις,
Χάρμα ( ρίζα ΧΑΡ- Χαίρω )
Χάρυβδις, Χείμα ( χειμερινός ), Χειμαρρόος ( χείμαρος )
Χρήμα, Χρησμός, Χρόνος, Χρυσός, Χύμα, Χυτός,
Χωρέω ( κινούμαι προς τα εμπρός )
Χώρος ( τόπος, χώρα, γή ) κ,α,

f , F, Φ, φί = Φώς

ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Φώς - Φύσις
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Φάω ( λάμπω ) ,Φαίνω ( φέρω εισ το φώς )
Φάλος, ( τής περικεφαλαίας ) Φάρος, ( μέγα τεμ, υφάσματος )
Φάρυγξ, Φέρω ( ρίζα ΦΕΡ ), Φεύγω ( ρίζα ΦΥΓ ) , Φημί (ρίζα ΦΑ )
Φθόγγος, Φθίω, Φιλέω, Φόβος, Φονή, (σφαγή) , Φράζω ( δεικνύω )
Φρήν ( το στήθος ως έδρα των παθών αλλά και της διάνοιας ),
Φύλαξ, Φυλή, Φύλον, Φύσις, Φύω, Φωνή κ,α,

Y , ύψιλον = Υγρόν.Y

ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΥΓΡΌΝ - Κοιλότης
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Υάδες, Υετός, Υαλος, Υβρις, Υδωρ, Υιός
Ύλη ( δάσος ), Υμήν, Υμνος, ( ρίζα ΥΦ- )
υπό, υπέρ, ύπνος, Υφαίνω, κ,α,

टी,Τ ταύ = Τύπος ( ήχος τής λαξεύσεως )

ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Τύπτειν - Τέχνη
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Τάλαντον ( ζυγαριά ) Τάλαρος ( καλάθι ενω ετίθετο ο νέος τυρος )
Τάλας ( πάσχων ) , Τανύω ( εκτείνω ) , Ταράσσω ( ρίζα ΤΑΡΑΧ )
Τάρταρος ( Ωκεανός ), Τάχα, Τε, Τείνω,
Τείρεα ( οί εν ουρανώ αστερισμοί )
Τειχος, Τοίχος, Τέκτων, Τελαμών, Τέλειος, Τέλος, Τέρας, Τέχνη, κ,α,

र Ρ ρώ = Ροή ( κίνησι πρός την θάλασσα του υγρού στοιχείου )

र ρ
ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Κίνησι - Ρήμα - Ρυθμός

ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Ράπτω, Ρέζω ( ενεργώ ) , Ρήξις, Ρίζα, Ριπή
Ρ'ιπτω, Ρόχθος, Ρυμός κ,α,


स Σ , σίγμα η σίμα = Παλίνδρομος κίνησι

ΚΩΔΙΚ/ ΣΗΜΑ/
Σείειν - ΄Σήμα

ΝΟΗΜ/ΚΗ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Σαίνω ( επί κινων σείω την ουράν ) Σαυίς ( Θύρα )
Σάρξ, Σάφα ( φανερώς ), Σεβασμού, Σειρήν, Σείριος,
Σείω, Σείσων, Σεύω ( ελαύνω ) Σήμα ( σημείον ),
Σήθω ( κοσκινίζω ), Σίγμα ( Σ = το γράμμα το σχηματιζόμενο
διά παςλινδρομικών κινήσεων της γραφίδος )
Σίδηρος, Σίνομαι ( βλάπτω ), Σίτος, Σχάζω ( σκορπίζω )
Σκέλος, Σκέπας, Σκήπτρον, Σύν κ,α,

ΑΚΑΘΑΡΤΗ ΔΙΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

... Στο ανθρώπινο συκώτι παράγεται εκείνη η
μυστική αλχημεία κι εκείνο το έργο απ όπου
το Εγώ του κάθε ατόμου διαλέγει αυτό που το συμφέρει,
το υιοθετεί η το διώχνει ανάμεσα στις αισθήσεις,
στις συγκινήσεις, στις επιθυμίες που του δημιουργεί
το ασυνείδητο και που αποτελούν ( αυτά ) τις
ορέξεις του, τις παραχωρήσεις του, τις πραγματικές του
πεποιθήσεις τις ιδέες του

...Για τους αρχαίους Κινέζους, γι αυτούς το συκώτι είναι το
φίλτρο του ασυνείδητου αλλά η σπλήνα είναι η σωματική
εγγυήτρια του Άπειρου g,g,y,


Οι Μεξικάνοι Ιερείς μου δείξανε στο συκώτι το ακριβές σημείο
όπου το Πεγιότ παράγει κείνη την σύνθετη στερεοποίηση που
διατηρεί για πολύ στην συνείδηση την διαίσθηση και την
επιθυμία του αληθινού και της δίνει την δύναμη για να του
αφεθεί, σκαρτάροντας όλα τα υπόλοιπα

ΑΝΤΟΝΕΝ ΑΡΤΩ

ओ Ο, ομικρόν = Οίκος ( χώρος )

Ο μικρόν
ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Πάς χώρος - Έκτασι

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

Δείξις ( δεικτικη αντωνυμία ), Διέργεσις προσοχής
ο μέν ... ο δέ κ,λ,π,
Χώρος, οδός, οδύνη, όγος, οίκος, οίνος,
Οίομαι Οίωνός, όλβιος, Ολέθριος, ολίγος, όμηρος,
΄΄Οναρ , όνομα οξύς, οπή όπλον, ορώ, οφελος κ,α,
प Π, πεί `η πί = Πνοή ( ανέμου )- Κίνησις

ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Πνοή - Πήσσειν - Πέλαγος

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Πάγος, Παλαιός, Πάλλω, Πάλιν, Πάς, Παρά, Πηγή,
Πέρας Πελασγός Πρό Πρός , ΠΕΛΑΣΓΟΣ κ,α,

[ Πείθω, Πάλαι, Πατάσσω, Π'ασχω, Πατήρ, Πελάζω
Πυκνός, Πώλος, ( το μικρόν άλογο ), Πωλέω ( πωλώ ) κ,α,]

ολυμπιακης ειρηνης -12 μηνες 12 μαθητες 12 @θλοι

हेर्मेस-ερμης σφιγκα οιδιπους ερμηςन-νύ= Ν

Ν- νύ = Νη-νυ-ρίζειν = ( η φωνή του Θρηνούντος νηπίου)
ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Ναίειν ( κατοικείν ) - Νέμειν ( διανέμειν )
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Νηός ( σπήλαιον ), Νηδύς ( μήτρα ), Νηνίον ( παιδίον )
Νομός ( βοσκή )
Νόμος ( χρήσις, συνήθεια και πάν ότι έχει διανεμηθη η κατέχει τις,
η μεταχειρίζεται )
Νέμω ( διανέμω, μοιράζω και εκ της ίδιας ρίζας νέμησις εμέτωρ,
νομή νομεύς, νόμος , νομίζω, νόμισμα και ισως νέμεσις )
Νόος, Νόστος, νύξ, κ,α,क्ष Ξ, = ξίξείξύ Ξαίνειν ( ξέειν)
ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΙΑ
Ξύειν, Ξένος
ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Ξανθός, Ξηρός, Ξόανον, Ξύλον, Ξένος Ξυνός κ,α,

national geographic photos-national गेओग्रफ्फिक photoski εγώ , μετά απ απ αυτό, θα γινόμουν Λούης

kreta
ऐ!ऐ KALOKERIASE PIA !!!

हूँ इस हूँ =hoo is hooइन in
Μ- -μύ

Μύ [Ιωνικη μώ η μοο] = Μόγος - Οι μώζειν (οι ωδίνες του τοκετού).

ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Μάτηρ (μήτηρ) - Μάθος (μάθησις).

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Μά (όρκος) , Μάω, Μαντική, Μούσα (ρίζα ΜΑΘ)
Μανθάνω, (ρίζα ΜΑ) Μετρέω, (ρίζα ΜΑΤ)
Μήτις, Μέλος, Μουσική, Μαστός, Μάζα κ. α.

Λ - - ΛΆΒΔΑ

Λάβδα= Λάας ή Λάς ( ο ορεινός βράχος, εκ της σχισμής τού
οποίου ρέει κε-λα-ρύζον το νερό)
-Λάλος = ο παράγων ήχον μονότονον ως φλυαρία

ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Λόγος - Λαμπρός

ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Λείος, Λεπτός Λευκός, Λιπαρός, Λίθος , Λόγος,
Λύρα, Λύπη, Λύχνος, Λύω


क κάππα-κ-Κ

Κ= Ηχοποίητη . ήχος του καταφερομένου κτυπήματος (''ΚΑΓΚ'')-κύκλος
ΚΩΔΙΚΉ ΣΗΜΑΣΊΑ
Δία κτυπημάτων Διαχωρίζειν, Κάρα-(κεφαλή) κράτος

ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ
Κάθαρσις, Καθαιρώ, Κακός, Καλός, Κάλλος, Κατά, Κείω
Κείρο, Κενός, Κέρας, Κάλα (ξύλα), Κήρυξ, Κινώ,
κλείς κ.α.

ग्राम्मा ta γράμματα

Μάζεψα όσο κουράγιο μου απόμεινε και επανέρχομαι σε αυτό το επίπονο για μένα θέμα των γραμμάτων
Επειδή το ζητούμενο εδώ είναι ο καθαρός λόγος ,πέρα απ τα σύμβολα και τους αριθμούς του
σαν έκφραση του συνόλου των δυνάμεων μια και ο άνθρωπος είναι μέρος τους,
ότι δηλαδή αυτές εκφράζονται και από μέσα του, και έτσι κάθε ένας που τις "νιώθει "ανακαλύπτοντας τες" μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, φυσικά επάνω στον 'ΧΡΌΝΟ" που αυτές και η συνείδησή τους ( ο άνθρωπος )
ενεργούν Ας περάσουμε τωρα στον Συνοπτικό πίνακα τ ων γραμμάτων,και βλέπουμε για τα υπόλοιπα
Σημειώνω εδώ ότι η μετάφραση στην αγγλική λόγο βιασύνης του γράφοντος, παραλείπετε για αργότερα η για πάντα!

M.Heidegger

...130
-Βιώνω, θά πεί πάντοτε.Επαναφέρω, δηλαδή τόν βίο καί τό βιωμενό, σέ ένα εγώ।
Τό βίωμα ονομάζει τήν επαναφορά τού αντικειμένικού πίσω
στό υποκείμενο. Ακομη καί το πολυσυζητημένο βίωμα
εγώ-εσύ ανήκει στήν μεταφυσική περιοχή τής υποκειμενικότητας...

το νόημα είναι ένα, οι εκδοχές του πολλές


παρακατο "καbαλα στον ερμη!!!!kabalaπρος κορνθιους

....................18
....................19
Επειδή είναι γεγραμμένον,
"θέλω απολέσει την σοφίαν των
σοφών, και θέλω αθετήσει την
σύνεσιν των ... συνετών"

θεοι κ δαίμονες

...Στην πραγματικότητα, νομίζουμε οτι μπορούμε
να συγχαρούμε τον εαυτό μας γιατί εχουμε ήδη φθασει
σε τέτοια ύψη σαφήνειας, ώστε να έχουμε αφήσει
πίσω μας όλα τα φαντάσματα των θεών
Εξακολουθούν , ομως να κυριαρχούν τα αυτόνομα συμπλέγματα μας,
σαν να ήταν θεοί (Ακριβός σαν θεοί λεω)
Σήμερα ονομάζονται φοβίες, πειθαναγκαμοί, και τα παρόμοια,
με λίγα λόγια ν ε υ ρ ω τ ι κ ά σ υ μ π τ ό μ α τ α
Οι Θ εοί έχουν γίνει αρρωστειες οχι ο Δίας, αλλα το ηλιακό πλέγμα
κυβερνά τώρα τ'ον Ολυμπο και δημιουργεί τίς παραδοξότητες που
συναντούμε στο επάγγελμά μας η διαταράσσει τό του πολιτικού και του
δημοσιογράφου που άθελα τους, εξαπολύουν ψυχικές επιδημίες...


...Αντί να προσπαθεί ο Ευρωπαίος να πείσει τον εαυτό του οτι
ο δαίμονας ειναι μιά ψευδαίσθηση,
θα έπρεπε να ξαναζήσει την πραγματικότητα αυτής της
ψευδαίσθησης।
G.G.Y
`

कई ηρθαν απο τοτε...


-Αστο παιδάκι μου κάτω! εγώ θα φτιάξω ένα θαυμαστό νέο κόσμο, με αυτό!!!


Εμείς οι δυτικοι

...Βεβαια δεν καταφευγουμαι πιά σε φυλαχτά και ξόρκια
χάντρες και θυσίες, καταφεύγουμαι όμως σε φάρμακα
για τα νεύρα σε νεύρωσεις, στή ''διαφώτιση'' στην
λατρεία τής θέλησης σε ψυχαναλητες και τα παρόμοια...g,g,y.

μια στο καρφί...

Άπληστα μάτια πως κοιτάτε
και τις εικόνες στην καρδιά καρφώνετε
άλλες θαυμάζετε
κι άλλες πετάτε

Άπληστα χέρια
παντού απλώνεστε!

सीगूरी = ΣΙΓΟΥΡΙΑ -SEEGOORYΑΝΤΟΝΕΝ ΑΡΤΩ

...μια Κυριακή πρωί ο γέρος ινδιάνος αρχηγός, μου άνοιξε την συνείδηση
με μια σπαθιά ανάμεσα στην σπλήνα και την καρδιά.
-Έχετε εμπιστοσύνη, μου είπε μη φοβάστε, δεν θα σας πονέσω διόλου''
κι έκανε γρήγορα τρία η τέσσερα βήματα πίσω, και αφού έγραψε
στον αέρα ένα κύκλο με τη λαβή του σπαθιού του, έπεσε πάνω μου
προς τα μπρος και με όλη του ΄την δύναμη λες και ήθελε να με εξοντώσει.
Η μύτη του σπαθιού όμως ίσα που
μάγγιξε,και ανάβλυσε μια μικρή
σταγόνα αίμα.
Δεν ένιωσα τον παραμικρό πόνο αλλά είχα πραγματικά την εντύπωση
να ξυπνάω για κάτι που μέχρι κείνη τι στιγμή ήμουν κακά γεννημένος και
λάθος προσανατολισμένος ενώ ένα φως που ποτέ δεν απέκτησα
ένιωσα να με κατακλύζει... (ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΤΑΡΑΧΟΥΜΑΡΑ)

G.G.JUNG

...Όταν εξέτασα τον τρόπο τής εξέλιξης των ατόμων που
αναπτύχθηκαν πέρα από τον εαυτό τους, είδα ότι η μοίρα τους είχε
κάτι το κοινό.
Είτε το καινούργιο πράγμα ερχόταν από μέσα, είτε απ' έξω, πάντα
ξεπηδούσε από ένα σκοτεινό τομέα δυνατοτήτων που τον δέχονταν και
αναπτύσσονταν μέσα απ' αυτόν।(ο ταπηνοθείς εαυτόν υψωθήσετε)
Αν ερχόταν απ' έξω από το άτομο, γινόταν εσωτερική εμπειρία.
Αν, από μέσα του, μετατρεπόταν σε εξωτερικό γεγονός.
Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν γεννιόταν με την θέληση τού συνειδητού νού.

πρειν ακομα γραψετε τα δικά σας

eihame kai emeis ta theeka masपोलितिस्मोसκαι έγιναν έτσι τα Γράμματα και κάνεις απ' αυτά δεν μπορεί πια να γλιτώσει
ήταν λένε για την τάξη της νοήσεως ή ήταν για αυτή των εμπορευμάτων?
Σημειώσαμε τον χρόνο βήμα βήμα, μετρήσαμε το δίκαιο και το άδικο,
και έγινε η ψυχή του ανθρώπου γραμμές και σύμβολα ακούνητα όλα στο μυαλό
ιστορία, πείραμα, και ξεμάκρυνε έτσι πολύ πια το χέρι του το μηχανικό
απ' τον ίδιο τον κατασκευαστή του και γύρεψε να πιάσει και να ξαναπλάσει
το σύμπαν!