Εμείς οι δυτικοι

...Βεβαια δεν καταφευγουμαι πιά σε φυλαχτά και ξόρκια
χάντρες και θυσίες, καταφεύγουμαι όμως σε φάρμακα
για τα νεύρα σε νεύρωσεις, στή ''διαφώτιση'' στην
λατρεία τής θέλησης σε ψυχαναλητες και τα παρόμοια...g,g,y.