Μ- -μύ

Μύ [Ιωνικη μώ η μοο] = Μόγος - Οι μώζειν (οι ωδίνες του τοκετού).

ΚΩΔΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Μάτηρ (μήτηρ) - Μάθος (μάθησις).

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Μά (όρκος) , Μάω, Μαντική, Μούσα (ρίζα ΜΑΘ)
Μανθάνω, (ρίζα ΜΑ) Μετρέω, (ρίζα ΜΑΤ)
Μήτις, Μέλος, Μουσική, Μαστός, Μάζα κ. α.