Ω, ώ μέγα ( `η ΟΟ `η ΟΥ )=Ουρανός Ο ΜΈΓΙΣΤΟΣ ΧΏΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΈΣ ΣΗΜΑΣΊΕΣ
Μέγας χώρος - Άπειρον - Σύμπαν
ΝΟΗΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΚΤΆΣΕΙΣ
Ωκεανός, Ωκύς, Ώμος, Ώρα,
Ωρίον, Ώς, Ώσπερ, Ώψ,,
και το Θεό δώξα!!!!