ΑΧΘΟΥΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

ΘΥΣΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ
...Δέν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να θυσιαστεί
γιά πάντα.
Το κάθε τί επιστρέφει αργοτερα , με αλαγμένη μορφή,
κί οπου κάποτε είχε γίνει μια τόσο μεγάλη θυσία,
οταν αυτό που θυσιάστηκε επιστρέφει, θα πρέπει
νά υπάρχει ένα γερό και ανθεκτικό σώμα
γιά να μπορέσει να ανταπεξέλθει στόν κλονισμο μιάς
μεγάλης μεταμόρφωσης