Η ήτα (eeta) Φωτεινότης (fotenotes) Iucidity,brightness