Αρχα'ι'κά ελληνικά αλφάβητα

Τα κυριότερα από τα πρώτα
ελληνικά αλφάβητα που λέγονται
σήμερα αρχαικά,είναι:
1)Το κρητικό
2)το κορινθιακό
3)το χαλκιδικό
4)το αττικό
5)το ιωνικό ή της Μιλήτου.

Το κρητικό
Εχει 21 γράμματα, χρησιμοποιήθηκε
Κρήτη,Σαντορίνη, Μήλο, και στα
νησιά του Αιγαίου, Δήλο, Πάρο, Νάξο,
Σίφνο, Κέα και Θάσο,τροποποιημένο.

Το κορινθιακό
Εχει 24. Χρησιμοποιήθηκε στην
Κόρινθο,Μεγαρίδα, Άργος, στον
Φλιούντα, στη Σικυώνα και στις
κορινθιακές αποικίες Κέρκυρα,
Λευκάδα, Επίδαμνο, Συρακούσες,
Ακραγάντα κ.α.(...)

Το χαλκιδικό
Επιγραφές γραμμένες μ΄αυτό βρέθηκαν
σε πολλά μέρη (Εύοια, Βοιωτία, Φωκίδα,
Λοκρίδα, Ήλιδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη και
στις μη ιωνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας
και της Σικελίας).
...Το αλφάβητο που σήμερα λέγεται Λατινικό
και χρησιμοποιήται στα 3/5 του κόσμου,
έιναι το Χαλκιδικό που με τους κατοίκους
του Λατίου αργότερα, κατά την ακμή της Ρώμης
εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο (...)
Οι κάτοικοι του Λατίου το παρέλαβαν απο τους
Ελληνες αποίκους της Κύμης.

Το αττικό
Έχει 22 γράμματα
Χρησιμοποίθηκε απ΄τους Αθηναιους
και τις γίρο επαρχίες

Το ιωνικό
Έχει 24 γράμματα και χρησιμοποιήθηκε
προ του 403 πχ στις ιωνικές πόλεις της
Μικράς Ασίας και στα νησιά Λέσβο,Χίο,
Σάμο, Αμοργό, Ρόδο και Κύπρο αλλά και
ποιο μικρότερα (...)
Το 403 πχ.,όταν οι "από Φυλής κατελθόντες"
δημοκρατικοί "κατέλυσαν τους τριάκοντα τυράνους"
αναθεωρήθηκε ολόκληρη η νομοθεσία και ψηφίστηκαν
νέοι νόμοι,οι οποίοι με τον εισαγωγικό νόμο
"τοις νόμοις χρήσθαι απ΄Ευκλείδου άρχοντος"
ίσχυσαν από το 403/2 (=επώνυμος άρχων Ευκλείδης)
στην παλινορθωμένη αθηναική Δ η μ ο κ ρ α τ ί α
...Η αλλαγή του αλφαβήτου στη Αττική, απετέλεσε
ένα σημαντικό σταθμό, γιατί στο κυριότερο πολιτιστικό
κέντρο του Ελληνικού χώρου, επικράτησε το ι ω ν ι κ ό
αλφάβητο.