part I - MONOGRAMMA-ODYSSEAS ELYTIS+anthropoi

PHOTO HILL HUGH