φόβος οι ενοχές και οι τύψεις


Οι ανθρώπινοι νόμοι, δημιουργούν φόβο, ενοχές και τύψεις. Ο φόβος οι ενοχές και οι τύψεις είναι εξακριβωμένο ότι σκοτώνουν τον άνθρωπο!