πνεύμα

...Εκείνο που μετά τό θάνατο τρέφεται
με αίμα
αλλά που όσο κρατάει η ζωή,
νιώθει μεγάλη στέρηση
είναι το
συνειδητό πνεύμα