Εδώ βλέπουμε αυτούς που οδήγησαν προς κάτι πού δεν το εκτιμούμε σήμερα.