Προσπαθώντας να φτάσουμε το ΄τέλειο πετυχαίνουμε το σχετικό, αυτό είναι το πραγματικό.
Η πραγματικότητα είναι σχέση.