ΟΛΌΚΛΗΡΟΥ ΕΑΥΤΟΎ ΕΠΑΝΆΚΤΗΣΗ

...
Η επανάκτηση του σώματος ίσως να ακούγεται σαν κάτι το ιδιαίτερο. Το φράγμα ανάμεσα στη σάρκα και  το εγώ  έχει εγκαθιδρυθεί τόσο βαθιά στο ασυνείδητο του μέσου ατόμου, ώστε να ανταποκρίνεται στο καθήκον της θεραπείας αυτού του χάσματος με ένα περίεργο μίγμα απορίας και ανίας. Έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι το φράγμα ανάμεσα στο νού και στο σώμα είναι πραγματικό και δεν επιδέχεται καμιά αλλαγή. Έτσι,  δε βρίσκει το λόγο, για τον οποίο θα έπρεπε να ασχοληθεί μαζί, ώστε να το διαλύσει.
...............................................................................................
Το σώμα απο εαυτός γίνεται ιδιοκτησία, κάτι που είναι "δικό μου" αλλά όχι "εγώ". Με λίγα λόγια, το σώμα γίνεται αντικείμενο ή μια προβολή, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της σκιάς. Υψώνεται ένα φράγμα πάνω στο συνολικό οργανισμό και το σώμα προβάλλεται πλέον σαν μή εαυτός. Το φράγμα αυτό είναι ένα ρήγμα, μια σχισμή, ή σύμφωνα με τα λόγια του Λόουεν (Lowen), ένα εμπόδιο: "Το εμπόδιο δρα σαν κάτι που διαχωρίζει και απομονώνει το ψυχικό απο το σωματικό βασίλειο. Η δράση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη  δημιουργία ενός ρήγματος στην ενότητα της προσωπικότητας. Οχι μόνο διαχωρίζει την ψυχή απο το σώμα, αλλά διαχωρίζει και τα φαινόμενα της επιφάνειας απο τις ρίζες τους στα βάθη του οργανισμού...
8 / ΤΟ ΚΕΝΤΑΥΡΙΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ
KEN WILBER / ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ / ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ 1990