Ω! Μικρές πυγολαμπίδες ! (Ένα τραγούδι γεννιέται)!