ωρα

είναι ώρα τώρα, ώρα κοινής ησυχίας
πολλά μου έρχονται στον νου
κινά και ήσυχα
όπως τώρα που τα φώτα σας,
σχίζουν το σκοτάδι
σε πείσμα της κοινής ησυχίας!