γραμματα!
..Όσοι από εσάς είναι παρατηρητική θα διαπιστώσουν ότι τα πουλιά, πελαργός, πελεκάνοι, φλαμέγκο,το καθένα απ αυτά΄με την στάση του, δημιουργούν την ιδέα ενός γράμματος Και αυτό αναφέρεται εδώ απλά για να καταλάβουμε την αξία της παρατήρησης των φυσικών φαινομένων παράλληλα με τα ακούνητα κι απομονωμένα αρχεία.
..Απ την κίνηση της ζωής που τώρα συμβαίνει αποτυπώνοντας ζωντανές αποφάνσεις σε κάθε λογική περιέργεια, οδηγείτε κάθε ουσιαστικό συμπέρασμα.
..
..Κι αυτό δεν αφορά μόνο από που ορμώμενοι οι Αρχαίοι εμπνεύστηκαν την γραφή, αλλά και για κάθε τη που απασχολεί τον σημερινό κόσμο της γνώσεις και της πληροφορίας!
Δεν είναι αρκετό να πηγαίνουμε απ το ένα βιβλίο στο άλλο συνεχίζοντας να εκκολάπτομαι τα μαυσωλεία που η ίδια η ζωή κάνει σκόνη. Αν κάθε υπεύθυνος ιστορικός,κοινωνιολόγος φυσικός η μαθηματικός επιστήμονας δεν συγκρίνει με το σήμερα τα όποια επιχειρήματα του δεν βοηθά πάρα στην διαιώνιση του κάτι λίπη και κάτι φταίει!