ΡΟΎΝΤΟΛΦ ΣΤΆΙΝΕΡ & Η ΤΕΤΡΆΠΤΥΧΗ ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ.

ΡΟΎΝΤΟΛΦ ΣΤΆΙΝΕΡ & Η ΤΕΤΡΆΠΤΥΧΗ ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ.
..135 Αν κάνουμε μιαν ανασκόπηση των πλέον απλών πνευματικο-επιστημονικών αληθειών, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από φυσικό, αιθερικό, αστρικό σώμα και το Εγώ. Αν τώρα ρωτήσετε κάποιον που έχει μελετήσει λίγο την Πνευματική Επιστήμη, αλλά όχι σε βάθος, αν γνωρίζει το φυσικό σώμα του ανθρώπου, ασφαλώς θα σας (136) απαντήσει: “Το γνωρίζω πολύ καλά, αφού το βλέπω όταν ένας άνθρωπος στέκεται μπροστά μου.Τα άλλα μέλη είναι υπεραισθητά αόρατα, και κανείς δεν μπορεί να τα δει, αλλά το φυσικό σώμα του ανθρώπου το γνωρίζω πολύ καλά “.
Είναι αληθινά, το φυσικό σώμα του ανθρώπου που παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια μας όταν συναντάμε έναν άνθρωπο, με την συνηθισμένη μας όραση;;
Σας ρωτώ, ποίος είδε ποτέ ένα φυσικό σώμα ανθρώπου χωρίς να είναι προικισμένος με υπεραισθητή ικανότητα;;
Τ είναι αυτό που έχουν μπροστά τους οι άνθρωποι, αν βλέπουν μόνο με φυσικά μάτια και φυσική αντίληψη;;
Ένα ανθρώπινο σώμα που αποτελείτε όμως άπω φυσικό, αιθερικό, αστρικό σώμα και ΕΓΏ.
Και όταν στέκεται εμπρός μας ένας άνθρωπος πρόκειται για μια οργανωμένη συνένωση των παραπάνω.
  1. Θα ήταν το ίδιο ανόητο να πει κανείς ότι ένα φυσικό σώμα στέκεται μπροστά μας, με το να έλεγε κάποιος, όταν πρόσφερε ένα ποτήρι νερό, “υπάρχει υδρογόνο σε αυτό το ποτήρι”. Το νερό αποτελείτε από υδρογόνο και οξυγόνο, όπως ο ΄άνθρωπος αποτελείτε από σώμα φυσικό, αιθερικό, αστρικό και Εγώ.
  2. Η συνένωση τους είναι ορατή, ακριβώς όπως το νερό, αλά το υδρογόνο και το οξυγόνο δεν είναι. Όποιος θα έλεγε ότι είδε το υδρογόνο μέσα στο νερό θα έκανε σίγουρα λάθος.
  3. Το ίδιο και όποιος πιστεύει ότι βλέπει το φυσικό σώμα όταν βλέπει έναν άνθρωπο στον εξωτερικό κόσμο.
  4. Αυτό που βλέπει φυσιολογικά είναι μια τετραμελής οντότητα. Βλέπει το φυσικό σώμα μόνο στο βαθμό που αυτό διαπερνάται από τα άλλα μέλη της ανθρώπινης οντότητας. Και μεταβάλλεται κατόπιν με τον ίδιο τρόπο που μεταβάλλεται το το υδρογόνο όταν διαποτίζεται με οξυγόνο στο νερό. Διότι το υδρογόνο είναι αέριο, όπως επίσης το οξυγόνο΄ από την ένωση των δύο αερίων παίρνουμε ένα υγρό.
  5. Γιατί να είναι ακατανόητο το ότι ο άνθρωπος που συναντάμε στο φυσικό κόσμο είναι εντελώς διαφορετικός από τα ξεχωριστά μέλη του, το φυσικό, αιθερικό και αστρικό σώμα και το Εγώ, όπως ακριβώς και8 το νερό είναι εντελώς ανόμοιο με το υδρογόνο;; Ακριβός έτσι είναι ο άνθρωπος ! Συνεπώς ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΒΑΣΙΖΌΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΜΆΓΙΑ που παρουσιάζονται μπροστά μας ως φυσικό σώμα. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε για το φυσικό σώμα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε τη φύση του. (την πραγματική Σημ. Μετ.).
  6. ΡΟΎΝΤΟΛΦ ΣΤΆΙΝΕΡ
.........................................................................................................................................................
Συστοιχία: παράλληλα τοποθετημένα σε ζεύγη
Συνεκτικότητα: η εσωτερική συνοχή / η - ενός υλικού
...(ΦΥΣ) σταθερή κατάσταση ενός υλικού όπως προκύπτει από την δράση εσωτερικών δυνάμεων.
Αντιστοιχία: η ισοδυναμία που προκύπτει από την αναλογία δεδομένων που αντιπαραβάλλονται ! Συνέπεια είναι η - λόγων και πράξεων.
Αντιστοιχώ: βρίσκομαι σε σχέση αντιστοιχίας με κάτι ! Σε κάθε γραφείο αντίστοιχή ένας υπολογιστής.//σε αυτήν την λέξη αντιστοιχούν πέντε σημασίες
  1. ..................................................................................................