Ρ. ΣΤΑΪΝΕΡ Καλύτερα ζητιάνος στον επάνω κόσμο, παρά βασιλιάς στη χώρα των σκιών”


Ρ. ΣΤΑΪΝΕΡ
ΔΙΆΛΕΞΗ V Καλύτερα ζητιάνος στον επάνω κόσμο, παρά βασιλιάς στη χώρα των σκιών”
...(Σελ.)100 “...Αν αυτό που αναγκάζεται κάποιος να πει σχετικά με τα υπαρξιακά ζητήματα μοιάζει πολύπλοκο, οι άνθρωποι το αποστρέφονται επειδή “ η αλήθεια είναι απλή”.Σε τελευταία ανάλυση είναι βέβαια απλή. Αλλά αν σε κάποιο στάδιο επιθυμούμε να γνωρίσουμε τα πλέον ανώτερα των πραγμάτων δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι πρέπει πρώτα να διασαφηνίσουμε τον τρόπο κατανόησης τους.”
..101 “... μέσα από την αποκρυφιστική όραση.
.. Χωρίζουμε τη ζωή του Ανθρώπου σε δύο μέρη: στην περίοδο μεταξύ ζωής και θανάτου, και στην περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στο θάνατο και σε μια νέα γέννηση. Ας κοιτάξουμε τον άνθρωπο, πρώτα στο φυσικό σώμα .(*) Ξέρουμε ότι η αποκρυφιστική όραση τον βλέπει σαν μια τετράπτυχη οντότητα. Αλλά σαν μια τετράπτυχη οντότητα στην πορεία της της εξέλιξής της. (ύπαρξής της.ν.ν.) Η αποκρυφιστική όραση βλέπει το φυσικό σώμα, το αιθερικό σώμα, το αστρικό σώμα και το Εγώ, (**)το οποίο συνειδητοποίουμε στα συναισθήματα μας και στην αντίληψη μας όταν απλά αποτραβήξουμε το βλέμμα μας από τον εξωτερικό κόσμο και προσπαθήσουμε να ζήσουμε μέσα μας, προχωρεί από ενσάρκωση σε ενσάρκωση. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι το Εγώ αυτό είναι σαν να “επικαλύπτεται” - αν και το “επικαλύπτεται” δεν είναι καλή έκφραση, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε προς το παρόν – από άλλα τρία μέλη της 102 ανθρώπινης φύσης, το αστρικό σώμα, το αιθερικό σώμα και το φυσικό σώμα. Για το αστρικό σώμα (Αστρικό η Φυσικό, το “ΑΛΛΟΓΟ” (Συναισθήματα επιθυμίες). γνωρίζουμε ότι από μια ορισμένη άποψη, είναι ο σύντροφος του Εγώ δια μέσου των διαφορετικών ενσαρκώσεων. Διότι αν και κατά την περίοδο της Καμαλόκα (***) το μεγαλύτερο τμήμα του αστρικού σώματος πρέπει να απορριφθεί, παραμένει σαν ένα είδος εν δυνάμει σώματος, το οποίο συγκρατεί την ηθική, πνευματική και αισθητική πρόοδο που αποταμιεύσαμε κατά την ενσάρκωση. Ο, τι συνιστά αληθινή πρόοδο παραμένει ενωμένο από την ισχύ του αστρικού σώματος, μεταφέρεται με το Εγώ, το οποίο περνά σαν το ουσιαστικά αιώνιο μέσα μας από ενσάρκωση σε ενσάρκωση. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι και από το αιθερικό σώμα (Πνευματικό Σώμα, “Οδηγός”, (Νους), Νοητικό Σώμα.)ένα μεγάλο τμήμα απορρίπτεται αμέσως μετά θάνατο, αλλά ένα απόσταγμα αυτού του αιθερικού σώματος παραμένει με μας, ένα απόσταγμα που παίρνουμε μαζί μας από μια ενσάρκωση σε μια άλλη. Κατά τις πρώτες μέρες που ακολουθούν το θάνατο έχουμε μπροστά μας ένα είδος ανασκόπησης της ζωής μας προς τα πίσω έως εκείνη τη στιγμή, σαν ΄να μεγάλο ταμπλό, και παίρνουμε μαζί μας ένα συμπυκνωμένο αιθερικό απόσταγμα. Το υπόλοιπο αιθερικό αποδίδεται στο γενικό αιθερικό κόσμο με τη μια ή την άλλη μορφή, ανάλογα με την εξέλιξη του συγκεκριμένου ατόμου.
Όταν, εν τούτοις, κοιτάξουμε το τέταρτο μέλος του ανθρώπινου όντος, το φυσικό σώμα (σώμα Σαρκικό η “ΑΜΑΞΑ” (Σώμα) Φυσικό σώμα.) μοιάζει αρχικά σαν να εξαφανίζεται απλά το φυσικό σώμα μέσα στον υλικό κόσμο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό μπορεί αν αποδειχθεί εξωτερικά, επειδή για την εξωτερική όραση στο φυσικό σώμα επέρχεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η διάλυση. Το ερώτημα, όμως που πρέπει να θέσει στον εαυτό του καθένας που ασχολείται με την Πνευματική Επιστήμη είναι το ακόλουθο. Δεν είναι ίσως όλα όσα μπορούν α μας πουν εξωτερικά σωματικά όργανα σχετικά 103 με την τύχη του φυσικού μας σώματος μόνο Μάγια; Η απάντηση δε βρίσκεται πολύ μακριά για όποιον έχει αρχίσει να καταλαβαίνει την Πνευματική Επιστήμη. Όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πει στον εαυτό του “όλα όσα παρουσιάζονται με τις αισθήσεις είναι Μάγια, εξωτερική ψευδαίσθηση”, πως μπορεί να πιστεύει ότι αληθεύει πραγματικά να εξαφανίζεται δίχως ν' αφήνει σημάδια το φυσικό σώμα, καθώς παραδίδεται στην ταφή ή στην πυρά, ανεξάρτητα από το πόσο έντονα μπορεί το φαινόμενο αυτό να επιβάλλεται στις αισθήσεις του; Ίσως πίσω από τα εξωτερικά Μάγια να υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο. Ας το εξετάσουμε.
Αντιλαμβάνεστε ότι, για να καταλάβουμε την εξέλιξη της Γης, πρέπει να γνωρίζουμε τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του πλανήτη μας: (****)
..104 “...Όταν μελετάμε την περιγραφή που έκανε η πνευματική γνώση για την εξέλιξη του ανθρώπου μετά θάνατο, διαπιστώνουμε ότι δε δίνεται η παραμικρή σημασία στο φυσικό σώμα. Μας λένε ότι το φυσικό σώμα απορρίπτεται, ότι παραδίνεται στα στοιχεία της Γης. Μας λένε για το αιθερικό σώμα, το αστρικό σώμα, το Εγώ. Με το φυσικό σώμα δεν ασχολούνται πλέον και μοιάζει σαν η σιωπή της πνευματικής γνώσης να δίνει σιωπηρή συναίνεση στη γνώση των Μάγια. Έτσι εμφανίζεται, και κατά κάποιο τρόπο και η πνευματική επιστήμη μας δικαιολογεί να μιλάμε έτσι, διότι για καθετί πέρα από αυτά πρέπει να να στηριζόμαστε σε μια βαθύτερη εμπέδωση της Χριστολογίας. Διότι σχετικά με ότι ξεπερνά τα Μάγια, όσον αφορά το φυσικό σώμα, δεν μπορούμε καθόλου να μιλήσουμε ορθά, αν δεν έχουμε πρώτα εξηγήσει επαρκώς τη Χριστική Ώθηση και ότι συνδέεται με αυτή.
Αν παρατηρήσουμε πως βίωναν αυτό το φυσικό σώμα 105 κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο παρελθόν, θα οδηγηθούμε σε ένα πού αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Ας ερευνήσουμε τρία είδη λαϊκής συνείδησης, τρεις διαφορετικές μορφές ανθρώπινης συνειδητότητας, όσον αφορά όλα όσα έχουν σχέση με το φυσικό σώμα μας, κατά τη διάρκεια αποφασιστικών περιόδων της ανθρώπινης εξέλιξης. Θα ερευνήσουμε πρώτα την ελληνική συνείδηση.
Ξέρουμε ότι οι Έλληνες ήταν εκείνος ο αξιόλογος λαός που έφτασε στο ανώτατο σημείο ανάπτυξής του την τέταρτη Μετατλαντική πολιτισμική εποχή. (*****)...
Τώρα έρχεται στ' αυτιά μας ένα ασυνήθιστο απόφθεγμα από τη χώρα αυτή, ένα ρητό που μας επιτρέπει να δούμε βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που αισθανόταν τον 106 εαυτό του αληθινά Έλληνα, το απόφθεγμα του ήρωα (Αχιλλέα, από την Οδύσσεια.) : “Καλύτερα ζητιάνος στον επάνω κόσμο, παρά βασιλιάς στη χώρα των σκιών”.
Συνεχίζεται..
(*)Σώμα: Ο όρος “” που δίνουμε εδώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψυχική και πνευματική διαμόρφωση. Γη = κοσμικό σώμα (Ρ. Στάινερ)
(**)(Εγώ: Εδώ, η εν δυνάμει εξέλιξη της τριαδικής μας υπόστασης, καθώς και κάθε συστήματος μέσα στην σκέψεις μας ν.ν.)
(***) Καμαλόκα: θα επανέλθω, προς το παρών στα Σανσκριτικά : Κάμα = έρως, αισθησιακή αγάπη.Σελ. 437 γλωσσάρι Δ.Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΌΠΟΥΛΟΣ - ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΉ Σ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ Σ -
(****)χρειάζεται να μελετήσουμε τις ενσαρκώσεις που πέρασε η Γη σαν Κρόνος, Ήλιος και σελήνη. (Αρ 3)Ξέρουμε ότι η Γη πέρασε από τις δικές της “ενσαρκώσεις”. Όπως ακριβώς έχει περάσει και κάθε ανθρώπινο ον. ...
(*****)Ξέρουμε ότι η εποχή αυτή άρχισε γύρω στον όγδοο αιώνα πριν από την εποχή μας (Γέννηση του Χριστού) και τελείωσε το δέκατο τρίτο δέκατο τέταρτο, και δέκατο πέμπτο αιώνα, ύστερα από το γεγονός της Παλαιστίνης” “... Ξέρουμε ότι το μεγαλείο της ιστορικής περιόδου της Ελλάδας πηγάζει από την προηγούμενη περίοδο, την τρίτη Μετατλαντική εποχή Τα εμπνευσμένα λόγια του Ομήρου φτάνουν ως πίσω στην περίοδο που προηγήθηκε της τέταρτης Μετατλαντικής εποχής. Και ο Αισχύλος που έζησε τόσο πρώιμα ώστε χάθηκαν αρκετά έργα του, δείχνει προς τα πίσω, προς το δράμα των Μυστηρίων, για το οποίο δεν μας δίνει παρά μόνον έναν απόηχο. Η τρίτη Μετατλαντική εποχή επεκτείνεται στην Ελληνική περίοδο, αλλά την περίοδο εκείνη η τέταρτη εποχή φθάνει στην πλήρη της έκφραση. Αλλά ο θαυμάσιος Ελληνικός πολιτισμός είναι η πιο αγνή έκφραση της τέταρτης Μετατλαντικής εποχής.