πρώτων αξιωμάτων λόγος

Θαλής....................Νερό

Αναξίμανδρος............Απροσδιόριστο υλικό

Αναξιμένης..............Αέρας

Ηράκλειτος..............Φωτιά

Παρμενίδης..............ΤΟ ΕΝΑ

Ζήνων...................το ένα

Μέλισσος................το ένα

Εμπεδοκλής..............Γη, αέρας, φωτιά και νερό

[OXFORD YNIVERSITY PRESS]

Αναξαγόρας..............Αναρίθμητα απείρος αδιαίρετα
........................συστατικά μέρη

Λεύκιππος...............Αναρίθμητα αδιαίρετα
και Δημόκριτος..........συστατικά μέρη (άτομα) και κενό