ΤΣΕΡΌΚΙ

... Η αναπνοή μεταφέρει στο κόσμο σκέψη.
...μέσα από την προσοχή της αναπνοής
τα νοητικά λάθη μπορούν να μεταμορφωθούν

ΝΤΑΪΆΝΗ ΓΟΥΑΧΟΥ