Η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό

.........................."Ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής΄
.............................εσείς όμως τον κάνετε σπήλαιο ληστών"