Και ξαφνικά ως εκ θαύματος χάθηκαν απ τις ρυθμίσεις η ορθογραφία καθώς και η αλλαγές των γραμμάτων και η εικόνα ανάρτησης βίντεο, και ... μου έμμηνε ξερή μια σελίδα με δύό λέξεις προεσκόπηση! Θα πάω με αυτές πιστεύοντας ότι έχω κάνει κάποιο λάθος στις ρυθμίσεις. Δεν γράφω όμως γιαυτό, την ορθογραφία την χρειάζομαι μόνο για να με καταλαβαίνεται ,διότι έχω μάθει να εκφράζομε γραπτός, δίχως αυτήν.
Οι γραμμές ετούτες χαράζονται για ανθρώπους που δεν μετρούν την μόρφωση με τα γράμματα, ούτε τον πολιτισμό, με τα κτίσματα, παρα με τις ορθές σχέσεις ανάμεσά τους.

thenks for help too the http://blogger.com