...σε όσους φεύγουν πρώτοι

Έμεινες εκεί, εκεί κάτω;
Και μετά ήρθαν κι έκατσαν επάνω στο αίμα σου
και έβγαζαν λόγους, πύρινους λόγους
μα εσύ δεν υπήρχες να τους ακούς...
εγνώριζες ότι,
όσοι κρύφτηκαν θα έρθουν
πρώτοι