4. ΜΑΓΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΊΩΣΗ

.."Ο αληθινός χαρακτήρας των κενών ντάρμας προσδιορίζεται
περαιτέρω από έναν αριθμό παρομοιώσων οι οποίες απαντώνται
πολύ συχνά σ΄αυtές τις Σούτρες.


...................................83
..Σουμπούτι: Πώς ένας Μποντισάττβα(*) έρχεται στη γνώση των πέντε αρπακτικών σκάντας (*) όταν εξασκεί τον εαυτό του στη βαθιά Σοφία της Τελειότητας;
..Ο Κύριος: Έρχεται στη γνώση των πέντε σκάντας (α,β,γ,δ,ε,) όταν γνωρίζει, σύμφωνα με την αλήθεια, 1) ποια είναι τα χαρακτηριστικά σημεία των σκάντας, 2) πώς αυτά παράγονται και πώς σταματούν 3) τι εννοούν με το Ως-Έχει τους.

..1) Η μορφή (α)
είναι σαν μια μάζα αλοιφής δεν έχει στερεότητα, είναι γεμάτη ρωγμές κα οπές και δεν έχει ουσιώδη εσωτερικό πυρήνα.
Το άίσθημα (β)
είναι σαν μιά φυσαλίδα, η οποία γρήγορα ανεβαίνει και γρήγορα εξαφανίζεται, και δεν έχει διάρκεια συντήρησης.
Η αντίληψη (γ)
είναι σαν ένας αντικατοπτρισμός.
Οπως σε μια αντικατοπτριζόμενη δεξαμενή δεν μπορεί να βρεθεί ούτε μια μια σταγόνα νερού, (έτσι ακριβώς δεν υπάρχει τίποτε το ουσιαστικό σ΄αυτό το οποίο είναι αντιληπτο).
Οι παρορμήσεις (τα ορμέμφυτα) (δ)
είναι σαν τον κορμό ενός μπανανόδεντρου των Αντιλλών. Όταν αφαιρείς τα φύλλα του περικαλύμματος του ένα προς ένα, δεν απομένει τίποτε, και δεν μπορείς να πιάσεις κάποιον εσωτερικό πυρήνα .
Η συνείδηση (ε)
είναι σαν μια μασκαράτα΄ όπως όταν μαγικά δημιουργημένοι στρατιώτες, πλασμένοι ως διά μαγείας από ένα μάγο, φαίνονται να βαδίζουν μέσα στους δρόμους.

..2) Ο Μποντισάττβα γνωρίζει με την παραγωγή των σκάντας όταν γνωρίζει ότι αυτά δεν προέρχονται από πουθενά, (μολονότι αυτά φαίνονται να εκδηλώνονται πράγματι ενώπιον του). Επίσης γνωρίζει με σοφία το σταμάτημα των Σκάντας όταν γνωρίζει ότι αυτά δεν πηγαίνουν πουθενά, (μολονότι αυτά φαίνονται να χάνονται εξαφανιζόμενα όλα μαζί).

..3) 0 Μποντισάττβα αντιλαμβάνεται σύμφωνα με την αλήθεια, αυτό το οποίο μπορεί να γνωσθεί το Ως-Έχει των πέντε σκάντας, στο οποίο δεν υπάρχει παραγωγή ή σταματημός, πηγαιμός ή ερχομός, βεβήλωση ή εξαγνισμός, αύξηση ή μείωση. Αυτό το ως Έχει ποτέ δεν προδίδει τη φύση του, και γι'αυτό είναι που ονομάζεται "Ως-Έχει". Σ'αυτό δεν υπάρχει διαστρέβλωση και είναι και γι΄αυτό επίσης που ονομάζεται "Ως-Έχει".