Π.Π.sutra69

"..Ο Κύριος: Έτσι είναι Σουμπούτι. Βέβαια, δεν υπάρχει αύξηση η ελάττωση μιας τέλειας οντότητας. 'Ενας Μποντισάττβα ο οποίος εφαρμόζει την Τέλεια Σοφία, ο οποίος αναπτύσει την Τέλεια Σοφία, και ο οποίος είναι δεξιοτέχνης στα μέσα (για την επίτευξη), προφανώς δεν σκέυτεται ότι "αυτή η τελειότητα της προσφοράς (του δίδειν) αυξάνεται ή ελαττώνεται". Αλλά γνωρίζει ότι "αυτή η τελειότητα της προσφοράς είναι μόνο μια λέξη". Όταν αυτός δίνει ένα δώρο, το αφιερώνει στην υπέρτατη φώτιση όλων των όντων, στις πνευματικές δραστηριότητες, στις παραγωγές της σκέψης, στις ρίζες του καλού το οποίο συνεπάγεται σ'αυτή την πράξη της προσφοράς (του δίδειν). Αλλά (επίσης) αφιερώνει τα δώρα του μ' έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται σεβαστή η αληθινή πραγματικότητα της πλήρους φώτισης.
Και εισπράττει καρά τον ίδιο τρόπο, ώστε επωμίζεται τις ηθικές υποχρεώσεις, όταν εξασκεί τη σθεναρότητα, όταν εισέρχεται μέσα στις εκστάσεις, όταν εφαρμόζει την Τέλεια Σοφία, όταν αναπτύσσει την Τέλεια Σοφία.
.


..""