βαπτισια!


στιγμιότυπο απ τα βαφτίσια του
Αλεξάνδρου