χμμ!

...εμαζεύτηκαν οι συντοπίτες και κανόνισαν συνάντηση με
τους γείτονες , υποσκελίζοντας τους σοβινιστές πολιτικούς τους
κάθισαν όλοι μαζί και τα ήπιαν και θυμήθηκαν ότι έθνος λαμπρό
οι μακενδων οι αψηλοί το μπόι
και όλοι Έλληνες!