αιας


मी με στενοχωρούν,
με στενοχωρούν αφάνταστα!

αυτοί οι Αθηναίοι..